พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า

โดย  ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์และคณะนักวิจัย 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สามารถดูเปรียบเทียบเนื้อหา พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้าฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ที่

https://drive.google.com/file/d/0B5VPIyyUkgGZa2haOVVRaXF5a2s/view?usp=sharing
 

The following two tabs change content below.

ทวีชาติ ศรีสหกิจ

ทวีชาติ ศรีสหกิจ คือ 25 และทำงานเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลที่ Training Ground Sukhumvit ซึ่งทำงานกับลูกค้าที่มีความพิการทางร่างกาย เมื่อเขาไม่ทำงาน ทวีชาติ สนุกกับการเข้าร่วมการประชุมสุขภาพและออกกำลังกายในท้องถิ่นและเล่นกีตาร์ในวงดนตรีท้องถิ่น