สนช.ชี้ สังคมไทยความเห็นแตกต่าง-สุดขั้วมาก แนะกรธ.พิจารณาให้ดี

สภา ห้องประชุม

สนช.ชี้ความเห็นต่างสุดขั้วร่างรธน. เชื่อ กรธ.เขียนให้เหมาะกับคนไทย ด้านชาวพังงา ร้องขอสนามบิน วอนสช.ช่วยผลักดัน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจ.พังงา คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พบประชาชน นำโดยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อหารือกับส่วนราชการต่าง ๆของจังหวัดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเดินทาง และลดอุบัติเหตุทางถนนของนักท่องเที่ยว การพัฒนาโครงข่ายการเดินทางทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ และปัญหาการจัดการขยะแบบบูรณาการ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางไปพบปะรับฟังความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในด้านต่าง ๆของประชาชน ที่อ.ตะกั่วป่า

นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า หากร่างรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติในเดือนก.ค. ก็คาดเดาว่าจะมีการเลือกตั้งปลายปี 60 แต่สนช.จะยังอยู่ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ โดยจะได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 อย่างแน่นอน

ด้านนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ กรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สนช. และที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) กล่าวว่า ขณะนี้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำลังรวบความข้อเสนอจากฝ่ายต่าง ๆเพื่อประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้าย ซึ่งความเห็นส่วนใหญ่มีความเห็นต่างกับกรธ.โดยเฉพาะประเด็นด้านการเมือง โดยเฉพาะวิธีการสรรหาส.ส. การเลือกตั้งควรใช้บัตรใบเดียวหรือสองใบ ที่มาของส.ว.ควรจะมาจากการเลือกตั้งทางตรง ทางอ้อม หรือการสรรหาเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาส.ส. และส.ว. ซึ่งความเห็นต่างๆคัดค้านในทางตรงกันข้ามกับร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นซึ่งกรธ.กำลังรวบความเห็นที่แตกต่างสุดขั้วนี้นำมาพิจารณาให้เหมาะสมว่า คนไทยต้องการแบบใด ซึ่งทางสนช.และครม.ก็ได้เสนอความเห็นและข้อสังเกตไปค่อนข้างมาก เชื่อว่าจะมีน้ำหนักมากที่กรธ.จะนำไปพิจารณา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการนำเสนอปัญหาของจ.พังงานั้น อยากให้สนช.ผลักดันโครงการก่อสร้างสนามบิน จ.พังงา เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวหากจะมาเที่ยวที่จ.พังงา จะต้องลงเครื่องบินที่สนามบินภูเก็ตจากนั้นก็นั่งรถยนต์มายังจ.พังงา โดยขณะนี้ทางจังหวัดมีพื้นที่รองรับไว้แล้ว

ที่มา http://www.matichon.co.th/news/53070